BUILDING
BUILDING
BUILDING
BUILDING
BUILDING
BUILDING
BUILDING
BUILDING

งานก่อสร้างอาคาร​

นั่งร้านลิ่มล็อคเป็นที่นิยมมากในงานก่อสร้างอาคารของประเทศยุโรปและกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในงานก่อสร้างอาคารและตึกสูงในประเทศไทย เพราะแม้จะมีราคาสูงกว่านั่งร้านเหล็กทั่วไป แต่เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในระยะ นั่งร้านลิ่มล็อคมีความคุ้มค่ากว่าอย่างชัดเจน จึงทำให้บริษัทขนาดใหญ่เลือกลงทุนกับนั่งร้านลิ่มล็อค

 

•ประกอบ รื้อถอนง่ายกว่า

•อายุการใช้งานยาวนานกว่านั่งร้านเหล็กทั่วไป

•ลดพื้นที่การเก็บกอง

•ลดค่าขนส่งกว่า

•ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายกว่า

•แข็งแรงกว่า นั่งร้านเหล็กทั่วไป

งานก่อสร้างอาคาร

นั่งร้านลิ่มล็อคและแบบหล่อสะพาน

Ring Scaffold & Bridge Formwork

นั่งร้านลิ่มล็อคและแบบหล่อสะพาน

sucootthai

0866886193

 sucootthai​