นั่งร้านลิ่มล็อคและแบบหล่อสะพาน Ring Scaffold & Bridge Formwork

งานก่อสร้างสะพาน และ สร้างอุโมงค์

งานก่อสร้างสะพาน Box Girder หล่อในที่เป็นรูปแบบงานสะพานที่
ทีมงานซูคูทมีความเชี่ยวชาญ

• ใช้เวลาติดตั้งนั่งร้านเพียง 2-3 วัน/Span
• ใช้เวลารื้อถอนนั่งร้านเพียง 1-2 วัน/Span
• ปรับระดับความสูงง่ายและเร็ววกว่า
• ใช้นั่งร้านประมาณ 50-60ตัน/Span
• ประหยัดค่าขนส่งมากกว่า​

งานก่อสร้างสะพาน I Girder ส่วนคานหัวตอม่อ​

งานในส่วนนี้จะมีโจทย์ในการก่อสร้างอยู่ 2 ประเด็นหลักๆ คือ คอนกรีตที่มีความหนา 1.5-4 เมตร ทำให้ต้องใช้นั่งร้านที่มีความแข็งแรงมากจึงจะสมารถรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย  และ โจทย์ด้านค่าระดับที่จะมีค่าไม่คงที่และอาจมีการเปลี่ยนอยู่เสมอ

ดังนั้นนั่งร้านลิ่มล็อคซูคูทจึงเป็นที่นิยมเพราะมีความแข็งแรงกว่านั่งร้านทั่วไปและปรับระดับความสูงได้ง่าย

งานก่อสร้างสะพาน Balance Cantilever Pier Head​

งานก่อสร้างในส่วนของ Pier Head แม้จะเป็นส่วนงานที่มีปริมาณไม่มาก แต่ความยากในงานทำงาน ทั้งความละเอียดของระยะต่างๆ ทั้งปริมาณน้ำหนักที่กระทำต่อนั่งร้านและแบบหล่อ

เพราะด้วยความยากของงานส่วนนี้ จึงทำให้หลายๆโครงการต่างตัดสินใจเลือกให้ซูคูทออกแบบและใช้นั่งร้านแบบหล่อของซูคูท

งานก่อสร้างอุโมงค์​ งานก่อสร้างอุโมงค์

โดยทั่วไปจะมีความหนาคอนกรีต 0.5-1.2 ม.ดังนั้นการเลือกใช้นั่งร้านทั่วไปก็จะเสี่ยงต่อความปลอดภัย หรือจะเลือกใช้ H Beam มาทำโครงค้ำรับน้ำหนักคอนกรีต ก็จะมีปัญหาการรื้อถอนยาก ดังนั่นนั่งร้านลิ่มล็อคของซูคูท จึงเป็นนั่งร้านที่เหมาะที่สุดที่นำไปใช้สำหรับงานก่อสร้างอุโมงค์

Tag : นั่งร้านลิ่มล็อค, แบบหล่อคอนกรีต, นั่งร้านรับน้ำหนัก, นั่งร้านสูง, สร้างสะพาน, เช่านั่งร้าน, ติดตั้งนั่งร้าน,นั่งร้านกัลวาไนซ์, นั่งร้านบันได, แบบหล่อ, แบบหล่อสะพาน, หล่อคอนกรีต, สร้างอุโมงค์, สร้างรถไฟความเร็วสูง, โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า

บริษัท ซูคูท ไทย สคัฟโฟลด์ จำกัด

ที่อยู่ 308 ถนน หนองระแหง
แขวง สามวาตะวันตก
เขต คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510​

Design by Genius
Copyright © 2021 sucootthai. All Rights Reserved.​