งานก่อสร้างสะพาน Box Girder หล่อในที่เป็นรูปแบบงานสะพานที่ทีมงานซูคูทมีความเชี่ยวชาญ 

 Bridge / Box Grider
 Bridge / Box Grider
 Bridge / Box Grider
 Bridge / Box Grider
Bridge  I Grider
Bridge  I Grider
Bridge  I Grider
Bridge  I Grider

งานก่อสร้างสะพาน I Girder ส่วนคานหัวตอม่อ​

 

งานในส่วนนี้จะมีโจทย์ในการก่อสร้างอยู่ 2 ประเด็นหลักๆ คือ คอนกรีตที่มีความหนา 1.5-4 เมตร ทำให้ต้องใช้นั่งร้านที่มีความแข็งแรงมากจึงจะสมารถรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย  และ โจทย์ด้านค่าระดับที่จะมีค่าไม่คงที่และอาจมีการเปลี่ยนอยู่เสมอ

 

ดังนั้นนั่งร้านลิ่มล็อคซูคูทจึงเป็นที่นิยมเพราะมีความแข็งแรงกว่านั่งร้านทั่วไปและปรับระดับความสูงได้ง่าย

Balanc cantiliver
Balanc cantiliver
Balanc cantiliver
Balanc cantiliver

งานก่อสร้างสะพาน Balance Cantilever Pier Head​

 

งานก่อสร้างในส่วนของ Pier Head แม้จะเป็นส่วนงานที่มีปริมาณไม่มาก แต่ความยากในงานทำงาน ทั้งความละเอียดของระยะต่างๆ ทั้งปริมาณน้ำหนักที่กระทำต่อนั่งร้านและแบบหล่อ

 

เพราะด้วยความยากของงานส่วนนี้ จึงทำให้หลายๆโครงการต่างตัดสินใจเลือกให้ซูคูทออกแบบและใช้นั่งร้านแบบหล่อของซูคูท

งานก่อสร้างสะพาน และ อุโมงค์​

• ใช้เวลาติดตั้งนั่งร้านเพียง 2-3 วัน/Span
• ใช้เวลารื้อถอนนั่งร้านเพียง 1-2 วัน/Span
• ปรับระดับความสูงง่ายและเร็ววกว่า
• ใช้นั่งร้านประมาณ 50-60ตัน/Span
• ประหยัดค่าขนส่งมากกว่า​

Plank Grider / Tunnel
Plank Grider / Tunnel
Plank Grider / Tunnel
Plank Grider / Tunnel

งานก่อสร้างอุโมงค์​

 

งานก่อสร้างอุโมงค์ โดยทั่วไปจะมีความหนาคอนกรีต 0.5-1.2ม.

ดังนั้นการเลือกใช้นั่งร้านทั่วไปก็จะเสี่ยงต่อความปลอดภัย หรือ

จะเลือกใช้ H Beam มาทำโครงค้ำรับน้ำหนักคอนกรีต ก็จะมีปัญหา

การรื้อถอนยาก ดังนั่นนั่งร้านลิ่มล็อคของซูคูท จึงเป็นนั่งร้านที่เหมาะที่สุดที่นำไปใช้สำหรับงานก่อสร้างอุโมงค์

งานก่อสร้างอุโมงค์​

 

งานก่อสร้างอุโมงค์ โดยทั่วไปจะมีความหนาคอนกรีต 0.5-1.2ม. ดังนั้นการเลือกใช้นั่งร้านทั่วไปก็จะเสี่ยงต่อความปลอดภัย หรือ จะเลือกใช้ H Beam มาทำโครงค้ำรับน้ำหนักคอนกรีต ก็จะมีปัญหาการรื้อถอนยาก ดังนั่นนั่งร้านลิ่มล็อคของซูคูท จึงเป็นนั่งร้านที่เหมาะที่สุดที่นำไปใช้สำหรับงานก่อสร้างอุโมงค์

นั่งร้านลิ่มล็อคและแบบหล่อสะพาน

Ring Scaffold & Bridge Formwork

นั่งร้านลิ่มล็อคและแบบหล่อสะพาน

sucootthai

0866886193

 sucootthai​