นั่งร้านลิ่มล็อคและแบบหล่อสะพาน Ring Scaffold & Bridge Formwork

10 ข้อควรระวังในการใช้ นั่งร้านลิ่มล็อค

10 ข้อควรระวังในการใช้ นั่งร้านลิ่มล็อค

การทำงานก่อสร้าง หรือบริเวณที่มีการก่อสร้าง เช่น ไซท์งานต่าง ๆ งาน สร้างอุโมงค์ งาน สร้างรถไฟความเร็วสูง หรือ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือเล็ก หรือแม้แต่อาคารบ้านเรือน มักจะมีข้อกำหนดในการทำงานเอาไว้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนงาน อันจะส่งผลกระทบต่องานนั้น ๆ ซึ่งการใช้นั่งร้านแบบต่าง ๆ ในการก่อสร้าง ก็มีข้อกำหนดเช่นกัน

แม้ปัจจุบัน หน่วยงานต่าง ๆ จะนิยมเปลี่ยนมาใช้นั่งร้านที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงอย่าง นั่งร้านลิ่มล็อค แต่ก็ยังมีข้อกำหนดและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยเช่นกัน

ข้อควรระวังในการใช้นั่งร้านลิ่มล็อค

1. ให้ระวังการตรวจสอบนั่งร้านให้แข็งแรง โดยเฉพาะข้อต่อและการค้ำยันต่าง ๆ เพราะถึงแม้ นั่งร้านระบบลิ่มล็อค จะมีระบบที่ใช้งานง่าย แต่ส่วนใหญ่คนงานจะเกิดความประมาท ไม่ตรวจสอบความแน่นหนาของจุดยึดให้ดี และทำให้เกิดอันตราย

2. การตรวจรับนั่งร้านที่มีการใช้ซ้ำ ควรมีการเช็คและประเมินว่า นั่งร้านและระบบข้อต่อที่จะใช้งาน อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ การตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่า แม้จะเสียเวลาเพิ่มขึ้นอยู่บ้าง แต่ก็จะทำให้เรามั่นใจได้ในความปลอดภัย

3. ไม่ควรมองข้ามเรื่องน้ำหนักของนั่งร้านที่จะใช้งาน ว่าตรงตามสเปกงานหรือไม่ เพราะนั่งร้านทุกชนิดจะมีขนาดและน้ำหนักที่สามารถรองรับได้กำกับอยู่ การใช้งานไม่ควรใช้นั่งร้านผิดขนาด หรือรับน้ำหนัก overload

4. ประกอบนั่งร้านระบบลิ่มล็อคตามแบบที่วิศวกรกำหนดให้เท่านั้น หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อวิศวกรผู้คุมงาน

5. ระหว่างการใช้งาน ต้องตรวจสอบอุปกรณ์เคลื่อนไหว ลวดสลิง ตะะขอ ข้อต่อ เป็นระยะ ๆ หากพบว่ามีการชำรุด ควรหยุดใช้งานและรีบซ่อมแซมทันที  

6. ผู้ที่ปฏิบัติงานบนที่สูง นั่งร้านสูง จะต้องสวมใส่สายรั้งนิรภัยหรือเข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิตหรือสายชูชีพ หน่วยงานจะต้องมี อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องตามกำหนด

7. การใช้นั่งร้านไม่ว่าจะระบบใดมีข้อควรระวังคือ ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ชนิดเดียวกันและไม่ควรใช้แบบผสมผสานกัน เพราะจะทำให้เกิดจุดอ่อน อันจะก่อให้เกิดอันตรายได้

8. นั่งร้านที่สูงกว่า 2 เมตร จะต้องมีราวกันตก และราวกันตก ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 90 ซม. และไม่เกิน 1.10 เมตร จากพื้นนั่งร้านตลอดแนวยาวด้านนอกของนั่งร้าน

9. โครงนั่งร้านต้องมีการยึดโยง ค้ำยัน หรือตรึงกับพื้นดิน หรือส่วนของงานก่อสร้างเพื่อป้องกันมิให้เซหรือล้ม

10. นั่งร้านที่เป็นโลหะ ต้องมีจุดคราก (Yield Point) ไม่น้อยกว่า 2,400 กก./ ตาราง ซม. และสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่าสองเท่าของน้ำหนักของการใช้งาน นั่งร้านรับน้ำหนัก​

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

บริษัท ซูคูท ไทย สคัฟโฟลด์ จำกัด

ที่อยู่ 308 ถนน หนองระแหง
แขวง สามวาตะวันตก
เขต คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510​

Design by Genius